Försökskonferens 2017

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 17/1
Skördetidpunktens betydelse i vårraps
Direktsådd och minimerad bearbetning i hela växtföljden - praktiska erfarenheter
Höstraps: Etablering och sortval i Mellansverige
Sorters respons på kvävegödsling.
Nyhetstimmen - kortföredrag
-NFTS-den nordiska försöksdatabasen
-Baltic Slurry Acidification
-Kanteffekter i fältförsök
-LM2
Nollrutor 2016
Kväveoptimering till höstvete
Resultat av årets tävling
Olika kväveformer till höstvete
Växtnäring i såraden, hur fungerar det?
Kvävegödsling av korn och ekonomiska utvärdering av gödslingsförsök
Reparation av tunna vetebestånd på våren

 
Onsdag 18/1
Växtskyddsåret -  resultat av växtskyddsförsök och inventeringar
Vad lär vi oss av ogräsförsöken 2016?
Hur hanterar vi risken för herbicidresistens?
Vad händer med Glyfosat? LRF:s arbete med växtskydd
Bekämpningsteknik - viktiga faktorer för att nå ett gott bekämpningsresultat
Bönsmyg - en utsädesburen insekt
Klumprotsjuka - ett dolt hot
Kan odlingsåtgärder påverka risken för DON i havre?
SDHI - nya strategier vid svampbekämpning
Tillväxtreglering i stråsäd
-Lars Johansson
-Marcus Eriksson
Nyhetstimme
-Fritfluga hösten 2016

-Integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps