Försökskonferens 2014

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 14/1

Växtnäringsåret 2013
Mikronäring - växtanalys
Vete mot högre höjder
Biologisk markkartering, PCR
Höstvete 2013
Presentation av nya webportalen
Nyhetstimme
-Ekovetetävlingen
-Lönsamhetsbarometern
-Funtionstest
-International advances in pesticide application
Etableringsteknik, grunden i IPM
Förädling i ett IPM perspektiv
Möjligheter med GMO
Teknik - kommande och förekommande
 
Onsdag 15/1
Växtskyddsåret 2013
Jordloppor - kan viklara vårrapsen utan betning
Kålmal 2013 - vilka erfarenheter tar vi med oss från detta år
Rosa kärnor och överskumning - Lantmännens perspektiv
Nu ska alla tillämpa IPM
Modul 13 I - integrerat växtskydd
Växtskyddsstrategi - hur hanterar vi växtskyddsproblemen i framtiden
Strategi för bekämpning av svamp + resistens
Ogräsåret 2013 och långtidseffekter av ogräsbekämpning