Försökskonferens 2012

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 17/1
Program Sveakonferensen 2012
Deltagarförteckning
Svensk växtodling i en internationell jämförelse
Handelsbanken Råvaror
VäxtRåds och Handelsbankens terminshandelstävling
Strukturkalkning - Lova
Mångfald på slätten
Nytt landsbygdsprogram
Effektiv näring
Greppa Näringen
Kväve till oljelin
Kvävebehov till höstkorn
NPK till oljelin
Växtnäringsåret 2011
Växtplatsanpassad kvävegödsling till höstvete
Kväve till höstvete
NPK till korn
Regionspresentation
 
Onsdag 18/1
Växtskyddsåret 2011
Berberis i blåsväder
Stinksot och dvärgstinksot
Resultat från årets ogräsförsök
Skräppabekämpning
Fusarium, ett handelsperspektiv
Fusarium, ett forskarperspektiv
Fusarium, ett rådgivarperspektiv
Nyhetstimmen
Strategi för växtskyddsmedel
Projekt Slussen