Försökskonferens 2009

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Program
Deltagarlista
Tisdag 13/1
Växtskyddsåret 2008
Jordloppor i våroljeväxter
Etablering av oljeväxter
Rapsbaggar - resistensläget, samt praktiska aspekter på stupstockskriterierna
Risken för klumprotsjuka - säker och snabb bedömning
Svartrost i havre
Majsprojekt i Mälardalen 2008
Internationella jämförelser
Ogräsåret 2008
Onsdag 14/1
Nya priser, nya gödslingsrekomendationer samt tillbakablick
Bornsjön, utlakningsförsök fosfor
Vattendirektivet, åtgärdsprogran - hur påverkas lantbrukarna
Åtgärdskatalogen - åtgärder i lantbruket
Växtnäringsåret 2008
Gödslingsförsök i höstvete på Haga 2008
Tidigt kväve till höstvete
Oljeväxter - växtnäring, sorter och lin
NutriNostica
Greppa fosforn
Nya sorter från Svalöf-Weibull
Nya sorter från Scandinavian Seed
Sortåret 2008
Majssorter 2008
Tidigt korn och havre