<%@ Language=VBScript %> <% Response.Expires = -1 Response.AddHeader "Cache-Control", "no-cache" Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>

Försökskonferens 2008

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Program
Deltagarlista
Onsdag 15/1
Klimatförändringen - vad har vi att vänta
Vad innebär klimatförändringen för jordbruket i Mellansverige
Sortåret 2007 i ABCU-län
Sortåret 2007 i WX-län
Gödselmarknaden, kväve och fosfor, pristrender och sortiment
Kostnader i växtodlingen
Gödsling av havre
Mikronäring i vårraps
Mikronäring i vårkorn
Majs, sorter
Majs, gödsling
Fosfor och kalium i vårkorn, fosfor i höstsäd, gödslingsstrategi för spannmål
Fosfor och kalium i havre och vårraps
Nya priser, nya gödslingsrekommendationer?
Kalkkvalitét och kalkeffekt
Växtnäringsåret 2007
Torsdag 16/1
Växtskyddsåret 2007
Spannmålsprisets betydelse för bekämpningsbehovet
Svampbetning i korn
Jordbearbetningens och skörderestbehandlingens betydelse för spridning av bladfläcksvampar
Bekämpningsmedelsrester i Mälardalens vattendrag
Dvärgskottsjuka i havre- inventeringsresultat
Demoodling ogräs
Höstkorn i Mälardalen
Funktionstest av lantbrukssprutor
Fågelskådare och lantbrukare i samarbete
Förbättrad prognosmetod för bomullsmögel
Utsädesodling i Tadjikistan
Ogräsåret 2007