Försökskonferens 2013

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 27/11
Program
Inledning
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Inventering av kålmalsskador
Kålmal i oljeväxter
Hur klarar vi problemen med jordloppor nästa år?
Att jobba som produktionsansvarig för 90 000 ha i Ryssland
Integrerat växtskydd, var står vi i dagsläget?
Senaste nytt om bladmögelprognoser i potatis
Färre växtskyddsmedel - hur klarar vi utmaningen?
Resultat från årets ogräsförsök
Senaste nytt om herbicidresistens, bl.a. blåklint och våtarv
Integrerad ogräsbekämpning
 
Torsdag 28/11
Program
Odlingsteknik i höstraps - etablering, gödsling mm
Grovfoderverktyget
N-prognoser i höstvete -gödsling efter behov
NPK till höstraps
Nytänkande inom jordbearbetning - etablering
Biologisk markkartering och senaste nytt om klumprotsjuka
Nya verktyg i hybridförädlingen
Kadmium, nya gränsvärden
Ekonomisk jämförelse av ekologisk och konventionell odling
LEAN - tillämpning i jordbruksföretag
Internationell växtförädling påverkar svenskt lantbruk