Försöksrapport 2012
Mellansvenska Försökssamarbetet

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 130131

Innehållsförteckning

Innehåll
Statistiska begrepp
Priser och kostnader 2012
Förord

VÄXTODLINGSÅRET 2012

Försöksåret 2012 inom Östra Sverige Försöken
Försöksåret 2012 inom Försök i Väst
Försöksåret 2012 inom SVEA försöken
Väder, temperatur och nederbörd i Mellansverige

JORDBEARBETNING

Omsådd och extragödsling av vårkorn

VÄXTNÄRING

Kvävebehov till höstvete, olika markförutsättningar
Kvävebehov i höstkorn
Mangantillförsel i höstkorn
Fosforeffekt av organiska gödselmedel till vårvete
Stråförkortning och kvävegödsling i havre

OGRÄS

Vårbekämpning av örtogräs i höstvete
Bekämpning av örtogräs i höstvete, höst och vår
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Bekämpning av tistel i vårsäd
Örtogräsbekämpning i höstoljeväxter
Örtogräsbekämpning i vårraps
Ogräsbekämpning i vallinsådd med baljväxter
Kemisk bekämpning av skräppa i vall

VALL

Rödklöversorters konkurrensförmåga

SORTER OCH ODLINGSTEKNIK

Sorter och odlingsteknik
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Majs
Åkerböna
Utsädesmängd och radavstånd i åkerböna
Höstraps
Våroljeväxter
Vårraps
Sorter, ekologisk odling

VÄXTSKYDD

Växtskydd
Svampbekämpning i höstvete, en behandling
Svampbekämpning i höstvete, två behandlingar
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete
Referensförsök i höstvete
Svampbekämpning i höstkorn
Svampbekämpning i vårkorn
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn
Referensförsök i vårkorn
Bekämpning av havrebladlöss i vårkorn och havre
Fusarium i grynhavre
Betning i stråsäd
Svampbekämpning i höstoljeväxter
Svampbekämpning i våroljeväxter
Bekämpning av rapsbaggar i vårraps
Svampbekämpning i åkerböna
Bladmögelbekämpning i potatis