Försöksrapport 2011
Mellansvenska Försökssamarbetet

Nedanstående länkar är utdrag i pdf-format från årets försöksrapport
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Uppdaterad 120126

Innehållsförteckning

Förord
Innehållsförteckning
Statistiska begrepp i försöksrapporten
Priser och kostnader 2011
Mellansvenska försökssamarbetet 2011

Växtodlingsåret 2011

Växtodlingsåret i Östra Sverigeförsöken
Växtodlingsåret i Försök i Väst
Växtodlingsåret i SVEA-försöken
Temperatur och nederbörd i Mellansverige

Jordbearbetning

Jordbearbetningsstrategier

Växtnäring

Kvävebehov för höstvete vid olika markförutsättningar
Eftereffekter av ammoniumfixering
Manganbrist kan orsaka utvintring av höstvete och höstkorn
Kvävebehov i höstkorn
Kväveeffekt av organiska gödselmedel till vårvete
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
Kvävebehov i oljelin
NPK-behov i oljelin
Etablering av oljerättika som fånggröda i Mellansverige
Kaliumgödsling till ensilagemajs

Ogräs

Höst- och vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot örtogräs i höstvete
Vårbehandling mot blåklint i höstvete
Bekämpning av örtogräs i vårkorn
Bekämpning av dån i vårkorn
Bekämpning av tistel i vårsäd
Örtogräsbekämpning i höstoljeväxter
Örtogräsbekämpning i vårraps

Vall och grovfoder

Timotejsorters konkurrensförmåga
Långliggande rörsvingelvall på mulljord

Sorter och odlingsteknik

Sortförsök
Höstvete
Höstråg
Rågvete
Höstkorn
Vårvete
Vårkorn
Vårkorn, tidiga sorter
Havre
Ärter
Majs
Majs - utsädesmängd
Åkerböna
Åkerböna - utsädesmängd och radavstånd
Höstraps
Våroljeväxter
Oljelin - sort och utsädesmängd
Sorter, ekologisk odling

Växtskydd

Växtskydd inledning
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete, en behandlingstidpunkt
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i höstvete, två behandlingstidpunkter
Effekt av olika fungicider i höstvete
Referensförsök i höstvete
Strategi i rågvete mot gulrost
Svampbekämpning i råg
Svampbekämpning i höstkorn
Betning mot kornets bladfläcksjuka
Bekämpningsstrategier mot svampsjukdomar i vårkorn
Effekt av olika fungicider i korn
Referensförsök i korn
Svampbekämpning i höstoljeväxter
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstoljeväxter
Svampbekämpning i våroljeväxter
Rapsbaggebekämpning i våroljeväxter
Svampbekämpning i åkerböna
Bekämpning av stritar i matpotatis