Försökskonferens 2018

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 16/1
Deltagarlista
Bearbetningssystem i praktiken, från plöjt till direktsådd
Rådgivning i en föränderlig värd, svårigheter och möjligheter
Kvävegödsling till höstvete
0-rutor 2017 och resultat från årets tävling!
Gödsling och tillväxtreglering av tunna vetebestånd
Surgörning av stallgödsel
Fosfor i såraden till raps
Fosforgödsling till spannmål
Tillgänglighet för växtnäringsämnen vid olika markförhållanden
Kvävegödsling till olika sorter
 
Onsdag 17/1
Växtskyddsåret 2017 - resultat av de viktigaste växtskyddsförsöken och inventeringarna
Ogräsåret 2017 - försenade vårbekämpningar av ogräs i höstvete - vad kostar det?
Första året med SDHI - hur har det gått?
Virus i förändrat klimat - risker och motåtgärder
Clearfield och andra nyheter på oljeväxtfronten
Resultat från årets betningsförsök
Plattform Växtskydd och fokusgrupper
Svartrost i Uppland 2017 - hur allvarligt är läget?
Projekt OSCAR - optimerad användning av mellangrödor i växtföljden
Växtpatologi - en vetenskapsdisciplin med ett stort tillämpat inslag
Växtskyddsrådet - kraftsamling för långsiktigt växtskydd
EFA utan kemiskt växtskydd
Sprutjournalsapp