Försökskonferens 2016

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 12/1
SLF och Sverigeförsöken
Höstvetets övervintring vid ett förändrat klimat
Växtnäringsåret 2015 och resultat av årets tävling
CropSat, gödsling efter satellitbilder
Kvävegödsling av korn, maltkvalite och denitrifikation
Nyhetstimmen - kortföredrag
-Översvämning i Hallsbergsområdet
Vallprovning: Sorter och konkurrensförmåga
Kväveoptimering till höstvete
Åkerbönors gödslingsbehov
6/Tolv, hur kan vi öka skördarna ytterligare?
 
Onsdag 13/1
Växtskyddsåret 2015
Septoria, DTR och brunfläcksjuka - vad är orsaken till variation över tid?
De hetaste resultaten från ogräsförsöken 2015
Renkavle - ett potentiellt hot mot Mälardalens spannmålsodling?
Växtnäringsbetning  av rapsfrö - FoU-projekt från Hushållningssällskapet
Vårraps 3000 - resultat och erfarenheter
Nya regler och föreskrifter inom växtskyddsområdet
Gynna mångfald - hur och varför?
-Petter Haldén och Håkan Wahlstedt
-Barbara Ekbom
Viltskador - vilka produktionsförluster kan man räkna med?
Viltskador - en rådgivares perspektiv
Nyhetstimmen - kortföredrag
-
Snabb och säker detektion av Leptosphaeria maculans "brassicae" med LAMP PCR
-Gulrost
-Majsmott och Bönsmyg
-Nya innovationsstödet för jordbruk, trädgårds- och rennäring EIP-Agri