Försökskonferens 2013

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 15/1
Program
Deltagarförteckning
Inledning, Tema: Mycket nederbörd 2012
Metrologen
Marken
Växten
Dränering
Nyhetstimme
-Pollinatörer på skyddszoner och kantzoner
-Demonstrationsanläggning fosforåtgärder på Brunnby gård
-Kan vi lita på Yara N-tester
-Gissa optimal kvävegiva
N-sensormätning i nollrutor
Kväveförsök i höstvete och höstkorn
N-sensormätning i höstveteförsök och absolutkalibrering
Mikronäring i svenska grödor
Sortnytt från Lantmännen - Swseed
Sortnytt från Scandinavian Seed
 
Onsdag 16/1
Växtskyddsåret 2012
Fusarium – övervakningsprojekt 2012. Hur går vi vidare?
Ogräsåret
Integrerat växtsskydd- införandet av "hållbarhetsdirektivet"
IPM och sortfrågor
IPM och pollinering
Nyhetstimme
-Växtskyddscentralen på Facebook
-Gulrost i Sverige
-Inverkan av svampbekämpning på dammexponering vid skörd och hantering av spannmål
-Skörd av oljeväxter