Försökskonferens 2011

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 18/1
Program Sveakonferensen 2011
Deltagarlista
Kortnyheter från Jordbruksverket
Det nya växtskyddsdirektivet - införandet och konsekvenser
Förfrukter och odlingssystem
Logårdenprojektet - integrerad produktion
Brunnby Lantbrukardag 2011
Dammar som samlar fosfor
N-Sensorn i maltkorn 2011
Resurseffektiv vårsädesodling i plöjningsfria odlingssystem
Slussenprojektet
Värdering av organiska gödselmedels kväveeffekt
Kvävegödsling i havre, höstkorn och lin
Växtnäringsåret 2010
Hybrider - framtidens våroljeväxter
Sorter - Ljuspunkter 2010
 
Onsdag 19/1
Växtskyddsåret 2010
Insekticidresistens hos jordloppor och rapsbaggar - en lägesbeskrivning
Resultat från årets ogräsförsök
Kemikalieinspektionens arbete med växtskyddsmedel
Sniglar - hur åtgärdar vi det
Gulrost -erfarenheter 2010 och strategier 2011
Jordbruksverkets rådgivning
Nya forskningsprojekt
Ogräsprojekt