Försökskonferens 2017

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 29/11

Inledning, S-Å Rydell
Inledning, G Gustavsson
Resultat från tester av mineralgödselspridare
Olika kväveformer, årets erfarenheter från försöksserierna L3-2300B och L3-2299B
Kvävebehov i olika höstvete- och maltkornsorter. Resultat från försöken i planerna L7-150 och L7-426
Sprutjournalsappen - ett hjälpmedel i växtskyddet
CAP
Tillväxtreglering i stråsäd
Såtid, utsädesmängd och sorttyp i höstvete
Förädling av höstvete, hur går det till?
Presentation RGT Reform
Hur får vi fram nya sorter i Sverige. Screening, officiell provning
Spannmålsmarknaden i Sverige

 

Torsdag 30/11

Inledning
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Växtskyddsåret 2017
Resultat från resistenstesterna med rapsbagge.  Referat från EPPO-möte i Berlin hösten 2017
Hur gör vi en säker riskbedömning för bomullsmögel?
Stråfusarios
Resultat från årets betningsförsök
Fungicider - idag och i framtiden.  Finns det risker att både beta och spruta med samma typ av fungicider?
Nytta och risker med rötslam i växtodlingen
Gräsogräs - biologi och bekämpning
Resultat från ogräsförsöken 2017.  Försenad ogräsbekämpning på våren i höstvete