Försökskonferens 2016

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 30/11

Program
Inledning

EIP, European innovation participation. Vad kan vi lokalt använda detta till?
Erfarenheter av nollrutor och sensormätningar i konventionell och ekologisk odling

Kväveform- erfarenheter från 2016 års försök

Kanteffekter i fältförsök, hur ska vi tolka skördarna?

Kväveförsök vid försommartorka

Surgörning av gödselmedel

Gödsling av lucernvallar, erfarenheter från årets försök

Nytt beräkningsunderlag för gödsling och kalkning 2017

Frilevande nematoder

Strip tillage i mellansvensk odling - brukarerfarenheter - drifts- och odlingsekonomi - inverkan på växtföljd, ogräs och skadegörare

Historik i fältförsöken

Utbud och efterfrågan efter skörd 2016 och vad säger framtiden?
Lm2 - Lantmännens nya digitala satsning

 
Torsdag 1/12
Program
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Vattenkvalitétens betydelse för sprutresultatet
Körning, överlappning och fältformens betydelse vid olika rampbredder
Sniglars biologi
Sniglar, praktiska erfarenheter
Rapsjordloppa och skidgallmygga - biologi och betydelse
Fjärranalys - ett hjälpmedel i växtskyddet
UAS hittar sjukdomar i dina grödor
Drönare, vilka tillstånd behövs?
Vad händer med glyfosaten?
Resistensrisk och strategier vid val av herbicider
De hetaste resultaten från ogräsförsöken 2016