Försökskonferens 2015

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Onsdag 25/11
 
Program
Inledning
Ny modell för Sverigeförsöken
Agribenchmark, internationell ekonomisk utvärdering, växtodling
Obemannade farkoster, tillämpning i jordbruket
Ny försökssåmaskin för radsådd och hackning
Fältvariation i höstvete - kan skördepotentialen utnyttjas bättre?
Sort, såtid, utsädesmängd i höstvete
Mineralbetning av utsäde, en lägesrapport
Kvävegödsling till höstraps på våren
CropSat, gödsla efter satellitbilder, möjligheter med 0 -rutor
Greppa - film om miljöeffekter
Resultat från tävlingen på ÖSFs bussresa
Kväveoptimering till höstvete, slutsatser av 3 års försök
Kväveoptimering till maltkorn - strategier
Torsdag 26/11
Program
Presentation av Vreta Kluster
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området.
Rödsot i höstsäd- kan det vara ett bekymmer hos oss?
Insekter i höstraps - förekomst och betydelse.
Hur gynnar vi nyttoinsekterna i fält?
Exempel på användning av PCR i svensk växtodling.
Hur ovanligt var egentligen vädret i somras?
Septorians biologi, samt temperaturen och såtidens betydelse för angreppsutvecklingen.
Hur kan vi förbättra spruttekniken för att nå ett bättre resultat?
De hetaste resultaten från ogräsförsöken 2015.
Renkavle och åkerven - hur bekämpar vi och stoppar spridningen?