Försökskonferens 2011

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 29/11
Program
Inledning
Väder samt resultat från växtskyddsförsök och inventeringar i ÖSF-området
Dvärgstinksot - hur motverkar vi sjukdomen
Redovisning av flerårig Fusariuminventering samt erfarenheter från året, bl.a. DON i havre
Rotpatogener i åkerböna och ärt
Nya EU-regler för godkännande av bekämpningsmedel
Resultat från årets ogräsförsök - tistel
Resultat från årets ogräsförsök - skräppa
Resultat från årets ogräsförsök - majs
Strategi för växtskyddsmedel
 
Onsdag 30/11
Program
Jordbearbetningssystem i en växtföljd
Tankar och visioner omkring Vreta Kluster
Växtnäringsåret
Växtplatsanpassad kvävegödsling till höstvete
NPK-gödsling till korn
Tvåstegsdiken och kalkfilterdiken
Strukturkalkning
Proteingrödor - lupinodling
Majsodling, sortval, mognadsindex
Aktuellt sortval för regionen - Lantmännen SW Seed
Aktuellt sortval för regionen - Scandinavian Seed
Greppa Näringen 10 år