Mellansvensk växtodlingskonferens 2022

Nedanstående länkar är åhörarkopior i pdf-format från årets försökskonferens.
För att att kunna läsa filerna måste Du ha "Acrobat Reader" installerat på Din dator. 


Här kan Du hämta det nödvändiga tilläggsprogrammet gratis.

Tisdag 25/1-22

Tid Ämne Föredragshållare
10.00 Inledning Anders E/Sven-Åke, HS
10.10 Marknad, prissättning och riskhantering Torbjörn Iwarsson
10.50 Gödselpriser - Hur agerar handeln, vad händer i vår? Magnus Algotsson Alwén, Lantmännen
11.10 Bensträckare  
11.20 Vad hände med kvävet under regnen i maj? Ingemar Gruvaeus, Yara
11.40 N-gödsling i vårvete.   Gunnel Hansson, HIR Skåne
12.00 Lunch  
13.00 Vad händer i kommande CAP? Lars Olsson, Näringsdepartementet
13.40 Varför blev det låga rymdvikter och tkv och stora skillnader mellan fält i år? Tina Henriksson, Lantmännen
14.10 Biostimulanter och rotutveckling Per Ståhl, Hushållningssällskapet + Alexander Lilliehöök
14.40 Fika  
15.10 Erfarenheter från linmästaren 2021 Albin Gunnarsson, Svensk Raps
15.30 Hur påverkas oljehalten i oljeväxter av vädret Albin Gunnarsson, Svensk Raps
15.50 Sensormätningar i vall David Parsons, SLU
16.20 Avslutning  

 

Onsdag 26/1-22

8.00 Inledning Anders E/Sven-Åke R, HS
8.10 Spridning och förekomst av nya ogräs Leif Johansson/Frans Johnson, SJV
8.30 Sprids nya ogräsarter med utsädet? Lotta Claesson, konsult
8.50 Växtodlingssystemets roll för odlingssäkerhet och svåra ogräs Carl Gudmunsson, Kryger AB
9.20 Vad krävs för att stoppa spridningen av nya ogräs? Göran Bergkvist, SLU
9.40 Fika  
10.10 Glyfosatfritt vallbrott  Leif Johansson/Frans Johnson, SJV
10.30 Greppamodul Odlingsstrategi med och utan glyfosat. Leif Johansson/Frans Johnson, SJV
10.40 Mellangrödor – nya försöksserier,
Val av arter, hur lyckas med etableringen.
Anders Ericsson, HS
Göran Bergkvist, SLU
11.00 Mekanisk o kemisk ogräsbekämpning i ärter. Leif Johansson/Frans Johnson, SJV
11.20 Varierad dos vid bekämpning med hjälp av styrfil. Resultat och krav på utrustning. Christer Johansson, SJV
11.40 Strategiförsök, L9-1150+Lantmännens serier. SJV + Camilla  Persson, Lantmännen
12.00 Lunch  
13.00 ”Nyhetstimmen”
-Nytt upplägg för sortförsök
-Kommer vi kunna bekämpa insekter i framtiden?
-Förbjuds glyfosat i höst?
-Kontroll av Integrerat växtskydd under 2022

Anders Ericsson, HS
Gunilla Berg, SJV
Leif Johansson, SJV
Magnus Sandström. SJV
13.40 Hur har klimatet och skadegörare förändrats under de senaste 30 åren? Anders Arvidsson, SJV
14.10 Paus  
14.20 Växtskyddsåret, inventeringar. SJV
15.15 Avslutning. Vi syns på vår nästa konferens som planeras till 25-26 januari 2023!